-

ު Ѳ, , , ²Ͳ

ϲ ˲Բֲ

НТФ, як інноваційна форма практичної підготовки фахівців економічного профілю


      Педагогічні, науково-педагогічні працівники з дисциплін економічного профілю підготовки,
педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)

( / )

      30 (год) / 1ЄКТС

      Програму спрямовано на поширення досвіду роботи функціонування навчально-тренувальної фірми «Централь» в коледжі з метою підвищення ефективності практичної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю підготовки

      Засвоювані компетентності:
Здатність до створення освітнього середовища та організація навчально-практичної діяльності в умовах навчально-тренувальної фірми
Здатність застосовувати інноваційні педагогічні технології з урахуванням мети, особливостей підготовки фахівців економічного профілю, змісту навчального матеріалу, індивідуальних особливостей та потреб здобувачів освіти
Здатність застосовувати цифрові технології при організація навчально-практичної діяльності в умовах навчально-тренувальної фірми